Tytuł artykułu zachęca do tego, aby nasze działania, sprzyjające doskonaleniu narządów mowy u dzieci, miały charakter poszukiwawczo-badawczy. Naturalne uczenie się mowy odbywa się w trakcie codziennych sytuacji przedszkolnych, zabaw, interakcji, gdzie „dużo dzieje się” dookoła dziecka i jednocześnie w dziecku.

...czytaj dalej Naturalne uczenie się mowy poprzez codzienne ćwiczenia buzi i języka – bądź jak Sherlock Holmes

WMODN w Elblągu udostępnia cykl lekcji "Nauczanie języka polskiego jako obcego", które adresowane są do dorosłych i dzieci narodowości ukraińskiej. Zamieszczony materiał to samouczek języka polskiego opracowany przez metodyka języka polskiego panią Edytę Meredyk-Szczesiak i nauczycielkę języka ukraińskiego Danutę Kiszenia-Hnatiuk.

...czytaj dalej Samouczek języka polskiego jako obcego

Poniższy tekst zawiera tematy dwóch lekcji wraz z celami i kryteriami do celu oraz 33 zadania, wśród których są przykłady w pełni rozwiązane. Proponujemy też zadania zamknięte oraz zadania typu prawda – fałsz, które będą występowały w arkuszu maturalnym od 2023 roku.

...czytaj dalej Rozwiązywanie trójkątów

Zbliża się zakończenie roku szkolnego, a zatem wielu nauczycieli zastanawia się, jak zgodnie z prawem dokonać klasyfikacji uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy nie znają w wystarczającym stopniu języka polskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie ci uczą się w polskich szkołach albo w oddziałach „zwykłych”, wraz z polskimi uczniami, albo w oddziałach przygotowawczych.

...czytaj dalej Klasyfikacja dzieci i młodzieży z Ukrainy w świetle najnowszych przepisów

W tytule artykułu celowo nie wskazuję o jakim zawodzie myślę… Czy dziś można go określić? Może dla Tych nauczycieli, którzy pracują w szkołach kształcących w zawodach, temat nie wydaje się zbyt skomplikowany, ani tajemniczy. Dla Tych zaś, którzy swoją zawodową codzienność zakorzenili w strukturę szkoły podstawowej czy liceum ogólnokształcącego sprawa wygląda już nieco inaczej.

...czytaj dalej Już teraz przygotowuj swojego ucznia do pracy w zawodzie…?