W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz "Za życiem" zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”. Szkolenie realizowane jest w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, realizowane w latach 2023-2026.

...czytaj dalej Szkolenie „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

"Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych" to projekt Fundacji Civis Polonus realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

...czytaj dalej Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie on-line dotyczące możliwości pracy zdalnej na przedmiotach zawodowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia WebEx i rozpocznie się 16 kwietnia 2020 roku o godz. 13.00.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny on-line dla nauczycieli przedmiotów zawodowych pt. „Nauczanie zdalne przedmiotów zawodowych”.