Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie on-line dotyczące możliwości pracy zdalnej na przedmiotach zawodowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia WebEx i rozpocznie się 16 kwietnia 2020 roku o godz. 13.00.

...czytaj dalej Warsztat metodyczny on-line dla nauczycieli przedmiotów zawodowych pt. „Nauczanie zdalne przedmiotów zawodowych”.