Rozwiązywanie trójkątów

Poniższy tekst zawiera tematy dwóch lekcji wraz z celami i kryteriami do celu oraz 33 zadania, wśród których są przykłady w pełni rozwiązane. Proponujemy też zadania zamknięte oraz zadania typu prawda – fałsz, które będą występowały w arkuszu maturalnym od 2023 roku.

Tekst powstał w ramach sieci współpracy nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie matematyki Janusza Karkuta. Bardzo aktywnie współpracowali, dzieląc się cennymi uwagami, p. mgr Teresa Kłosowska oraz p. mgr Martyna Bądkowska.

Twierdzenie sinusów poprzedzone jest twierdzeniem o cięciwie, które w nauczaniu nie jest eksponowane, a znakomicie upraszcza jego dowód. Wszystkie rysunki wykonane przy pomocy GeoGebry. Są na tyle dokładne, że po wprowadzeniu danych pozwalają na odczytanie odpowiedzi (zobacz rysunek do zadania 21.). Mamy nadzieję, że tych kilkadziesiąt zadań pozwoli Czytelnikowi na nowe spojrzenie na tematykę dotyczącą rozwiązywania trójkątów oraz wzbogaci jego bibliotekę zadań.

Rozwiązywanie trójkątów: