Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zostało powołane 1 grudnia 1994 roku. Głównym zadaniem Centrum jest promowanie, upowszechnianie oraz koordynowanie edukacji ekologicznej, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Działalność ekologiczna ECEE wspierana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

wfosigw_olsztyn

ECEE swoje statutowe cele realizuje między innymi poprzez:

  • programy i projekty edukacyjne,
  • organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji dla nauczycieli,
  • organizowanie i upowszechnianie konkursów o tematyce ekologicznej,
  • współorganizowanie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
  • współorganizowanie zajęć terenowych dla uczniów,
  • udzielanie pomocy szkołom w organizowaniu sejmików, konkursów i wystaw o tematyce ekologicznej,
  • udzielanie pomocy szkołom w opracowywaniu różnych programów związanych z edukacją ekologiczną,
  • koordynowanie akcji "Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” i akcji "Sprzątanie Świata - Polska”, itp.
  • inspirowanie i organizowanie przepływu informacji o osiągnięciach i nowościach z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

Centrum z upoważnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wspomaga finansowo szkoły i inne placówki oświatowe w realizowaniu działalności proekologicznej. Na uwagę zasługuje również funkcjonująca w pomieszczeniach Centrum biblioteka wydawnictw i czasopism ekologicznych.

Aktualności Centrum