Kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji w dorosłym życiu, niezwykle cenioną przez pracodawców. To umiejętność,  za której wykształcenie w dużej mierze odpowiadają  szkoła,  nauczyciele. Niezbędne bowiem jest wypracowanie takich zdolności i predyspozycji , które pozwolą lepiej i bardziej świadomie funkcjonować młodym ludziom  w dorosłym życiu i na rynku pracy.

...czytaj dalej Funkcje i rola nauczyciela w kreatywnej szkole