Rok 2024 został ustanowiony decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Organizatorem konkursu był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Konkurs został przeprowadzony w terminie luty – kwiecień 2024 r. Celem konkursu było:

...czytaj dalej Podsumowanie konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawszy projekt obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 w szkole, przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej

Indywidualne potrzeby dzieci i uczniów po raz kolejny były tematem przewodnim spotkania dla dyrektorów szkół i placówek, chętnych nauczycieli oraz specjalistów, zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Nauczycieli w Elblągu oraz Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

...czytaj dalej Edukacja w codzienności  – uczniowie z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w szkole/placówce ogólnodostępnej

W ramach współpracy W-MODN w Elblągu i Politechniki Gdańskiej 17 listopada w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu odbyły się zajęcia popularnonaukowe w ramach programu "Poznaj Atom 2023". Program ten jest prowadzony we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

...czytaj dalej Zajęcia popularnonaukowe w ramach programu „Poznaj Atom 2023”

"Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych" to projekt Fundacji Civis Polonus realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

...czytaj dalej Demokracja w branżówkach – innowacyjne podejście do samorządu uczniowskiego w szkołach branżowych