Druga fala pandemii COVID -19, w wyniku której w szkolnej rzeczywistości ponownie zagościła zdalna edukacja, ujawniła nowe problemy związane ze zniechęceniem uczniów i nauczycieli, spadkiem motywacji do nauki zdalnej a tym samym efektywności procesu kształcenia. Wydaje się, że w tej chwili stanowi to większą barierę niż aspekty techniczne i kompetencyjne, z którymi szkoły, rodzice i uczniowie uporali się w trakcie II semestru ubiegłego roku szkolnego.

...czytaj dalej Grywalizacja na lekcji wf – przydatne narzędzie zdalnego nauczania.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na szkolenie on-line dotyczące sposobów pozyskiwania dotacji i możliwości finansowania działalności sportowej szkoły.

...czytaj dalej Webinarium dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Jak pozyskiwać środki na działalność sportową szkoły?”.