Duże zainteresowanie nauczycieli wychowania fizycznego tematem oceniania świadczy o niesłabnącym sporze zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków tej dziedziny. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „oceniać, czy nie oceniać na lekcjach wf” środowisko od wielu lat jest podzielone na zwolenników jednej i drugiej strony tego sporu.

...czytaj dalej Ocenianie na zajęciach wychowania fizycznego

Druga fala pandemii COVID -19, w wyniku której w szkolnej rzeczywistości ponownie zagościła zdalna edukacja, ujawniła nowe problemy związane ze zniechęceniem uczniów i nauczycieli, spadkiem motywacji do nauki zdalnej a tym samym efektywności procesu kształcenia. Wydaje się, że w tej chwili stanowi to większą barierę niż aspekty techniczne i kompetencyjne, z którymi szkoły, rodzice i uczniowie uporali się w trakcie II semestru ubiegłego roku szkolnego.

...czytaj dalej Grywalizacja na lekcji wf – przydatne narzędzie zdalnego nauczania.