O nas

Jesteśmy placówką akredytowaną, na mocy decyzji nr 10 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 czerwca 2020 roku.

Misja

Misją Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu jest gotowość i otwartość na nowe sytuacje w oświacie oraz dążenie do doskonałości w zakresie ustawicznego wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Wizja

Chcemy stworzyć Ośrodek, który poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje nauczycieli i pracowników:

 • nauczycielom i dyrektorom szkół stwarza warunki rozwoju kompetencji osobistych, interpersonalnych i grupowych, społecznych oraz edukacyjnych,
 • pracownikom Ośrodka stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie w podwyższaniu swoich kompetencji,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

W 1999 roku decyzją Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołany został na bazie dotychczasowego WOM, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Elblągu. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu działa na terenie powiatów:

 • bartoszyckiego,
 • braniewskiego,
 • działdowskiego,
 • elbląskiego,
 • iławskiego,
 • lidzbarskiego,
 • nowomiejskiego,
 • ostródzkiego,
 • Miasta Elbląg będącego na prawach powiatu

oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie organizacji form doskonalenia i dokształcania oraz zadań i obszarów, w których Ośrodek się specjalizuje.

Mapka - obszar działania WMODN
Obszar działania W-MODN w Elblągu