Ostatnim zadaniem zrealizowanym przez W-MODN w Elblągu w ramach Programu Czyste Powietrze 2023, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był konkurs projektów przedszkolnych „Zdrowo oddychamy, gdy o powietrze dbamy”.

...czytaj dalej Zdrowo oddychamy, gdy o powietrze dbamy

24 listopada 2023 roku w Elblągu odbyła się konferencja zatytułowana „Bitwa o czyste powietrze w krajobrazie kulturowym Warmii, Mazur i Powiśla”, jako końcowe zadanie w ramach realizacji projektu w Programie Czyste Powietrze, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

...czytaj dalej Bitwa o czyste powietrze w krajobrazie kulturowym Warmii, Mazur i Powiśla

26 października 2023 r. odbył się drugi etap konkursu skierowany do uczniów szkoły podstawowej. Motywem przewodnim konkursu było czyste powietrze, a głównym celem rozpowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, podniesienie świadomości na temat przyczyn, skutków i przedsięwzięć służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń, promocja walorów przyrodniczych Warmii i Mazur.

...czytaj dalej Wojewódzki konkurs wiedzy pt. „Czyste powietrze warunkiem funkcjonowania w środowisku”

Konkurs wiedzy o powietrzu i jego zanieczyszczeniach pt. „Czyste powietrze warunkiem funkcjonowania w środowisku” skierowany jest do uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Szczegóły w załączeniu.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza Przedszkola z Elbląga i okolicznych powiatów do udziału w konkursie na projekt p.t. „W królestwie przyrody – las z perspektywy przedszkolaka”.

...czytaj dalej W Królestwie przyrody – las z perspektywy przedszkolaka