Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej oraz pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej przy WMODN w Elblągu zapraszają zainteresowanych katechetów do wzięcia udziału w kursie doskonalącym online dla nauczycieli katechetów pt. „Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach religii”.

...czytaj dalej Kurs doskonalący dla nauczycieli religii pn. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE na lekcjach religii