WMODN w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztat on-line: „Matura z języka niemieckiego 2023”. Szkolenie poświęcone jest omówieniu zmian w zakresie ogólnych i szczegółowych wymagań, które czekają nas w związku z maturą 2023, analizie arkuszy maturalnych na poszczególnych poziomach oraz wskazówkom i rekomendacjom odnośnie przygotowania uczniów do egzaminu dojrzałości z języka niemieckiego.

...czytaj dalej Matura z języka niemieckiego 2023

Konsultant ds. chemii i oceniania W-MODN w Elblągu Krzysztof Błaszczak serdecznie zaprasza nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych (głównie przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego), na wideokonferencję poświęconą zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku.

...czytaj dalej Wideokonferencja dla nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych

W-MODN w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący online „Prawo oświatowe w pracy nauczyciela”. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami i obowiązkami nauczyciela wynikającymi z przepisów prawa oświatowego. W przypadku udziału w pełnym kursie otrzymają Państwo zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. Udział w pojedynczym szkoleniu potwierdzony zostanie zaświadczeniem o udziale w danym szkoleniu. Program szkolenia:

...czytaj dalej Kurs doskonalący online „Prawo oświatowe w pracy nauczyciela”