Zapraszam do udziału w XV Konferencji Pedagogów Szkolnych, która będzie przebiegała pod stałym hasłem "Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej". Celem konferencji jest wyposażenie pedagogów i psychologów w wiedzę i umiejętność radzenia sobie w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu. Doświadczenie poprzednich edycji konferencji oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych pedagogów skłoniła mnie do kontynuacji i realizacji ww. formy. Konferencja jest bowiem odpowiedzią na zapotrzebowanie pedagogów szkolnych w wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, interwencji wychowawczej, depresji dzieci i młodzieży, wypalenia zawodowego pedagogów. Służy także wymianie doświadczeń, integracji środowiska.

...czytaj dalej XV Konferencja Pedagogów Szkolnych

Zapraszamy tych z Państwa, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w organizowanej przez nasz Ośrodek konferencji online inaugurującej rok szkolny 2020/2021 pt. "Szkoł@ dobrych relacji, czyli jak oswoić zmiany" do zarejestrowanego materiału wideo z części plenarnej.

Szkoł@ dobrych relacji, czyli jak oswoić zmiany?