Dyrekcja Ośrodka

dr DANUTA OLEKSIAK
Dyrektor W-MODN w Elblągu.
Nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów zawodowych, doradztwa zawodowego, kształcenia dorosłych, zawodów unikatowych.
Kontakt
Email: d.oleksiak@wmodn.elblag.pl
Telefon: 55 643 52 52
pokój nr 310, III piętro

JERZY DOROŻKO
Wicedyrektor, nauczyciel — konsultant ds. informatyki i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji.
Kontakt
Email: j.dorozko@wmodn.elblag.pl
Telefon: 55 619 58 51 lub 55 643 52 52 (sekretariat)
pokój nr 302, III piętro