Dyrekcja Ośrodka

TOMASZ SZUSZKIEWICZ
p.o. dyrektora W-MODN w Elblągu.
Nauczyciel - konsultant ds. wychowania fizycznego.
Kontakt
Email: t.szuszkiewicz@wmodn.elblag.pl
Telefon: 55 643 52 52
pokój nr 307, III piętro

MAGDALENA JANKUN
Wicedyrektor, nauczyciel — konsultant ds. geografii, przyrody, egzaminowania;
trener przedsiębiorczości. Koordynator ds. sieci samokształcenia i samodoskonalenia.
Kontakt
Email: m.jankun@wmodn.elblag.pl
Telefon: 55 643 52 52 (sekretariat)