Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele znaleźli się w nowej, a zarazem trudnej sytuacji, która wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. MEN zmieniło przepisy prawne, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz ocenianie postępów uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

...czytaj dalej Nauczanie zdalne i ocenianie uczniów online z chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)