Konsultant ds. chemii i oceniania W-MODN w Elblągu Krzysztof Błaszczak serdecznie zaprasza nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych (głównie przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego), na wideokonferencję poświęconą zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku.

...czytaj dalej Wideokonferencja dla nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych

Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele znaleźli się w nowej, a zarazem trudnej sytuacji, która wymaga od wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. MEN zmieniło przepisy prawne, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz ocenianie postępów uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

...czytaj dalej Nauczanie zdalne i ocenianie uczniów online z chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej)