Od momentu, kiedy dowiadujemy się, że do naszej szkoły ma uczęszczać uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaczynamy budować koalicję na jego rzecz. Inaczej mówiąc – starannie przygotować się na jego przyjście, świadomie opracowując strategię pracy z nim na przestrzeni kilku lat.

...czytaj dalej Budowanie koalicji na rzecz ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy na szkolenie online z obszaru pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r o godz. 13.00.

...czytaj dalej Dom – przestrzeń edukacyjna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną