WMODN w Elblągu udostępnia cykl lekcji "Nauczanie języka polskiego jako obcego", które adresowane są do dorosłych i dzieci narodowości ukraińskiej. Zamieszczony materiał to samouczek języka polskiego opracowany przez metodyka języka polskiego panią Edytę Meredyk-Szczesiak i nauczycielkę języka ukraińskiego Danutę Kiszenia-Hnatiuk.

...czytaj dalej Samouczek języka polskiego jako obcego

Nowa rzeczywistość edukacyjna i wychowawcza szkoły, wywołana długotrwałym kształceniem na odległość, zwraca uwagę na konieczność podjęcia zintegrowanych działań profilaktycznych przez wszystkich nauczycieli, w tym także polonistów.

...czytaj dalej Wspieranie przez nauczanie — terapeutyczna rola lektur szkolnych w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Ostatnie półrocze przed Maturzystami! Zmusza to każdego Polonistę do zadania trudnego pytania: Jak skutecznie pokierować powtórkami uczniów? Określenie zakresu przygotowań na poszczególne tygodnie pracy to podstawa, ale jak nie zmarnować potencjału, a jednocześnie nie przeciążać i dać poczucie bezpieczeństwa, że para nie idzie w gwizdek?

...czytaj dalej Skuteczne powtórki przed maturą z języka polskiego

Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego nie osiągają wysokich wyników na egzaminie ósmoklasisty. W roku szkolnym 2021/2022 poprawiły się co prawda wyniki z języka polskiego, ale do sukcesu jeszcze daleko. Poniższy artykuł to próba wskazania działań, które mają wpływ na podniesienie efektów kształcenia.

...czytaj dalej Piętnaście kroków do sukcesu na egzaminie ósmoklasisty, czyli działania polonisty, które przyczyniają się do podniesienia efektów kształcenia

Czy uczniowie rozumieją, co czytają? Moje doświadczenia, jako nauczyciela polonisty, skłaniają mnie do odpowiedzi: Uczniowie nie rozumieją tekstów czytanych samodzielnie. A przecież czytanie ze zrozumieniem to jedna z najważniejszych umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, którą musi opanować uczeń szkoły podstawowej.

...czytaj dalej Czy Twoi uczniowie rozumieją, co czytają?