Konsultanci W-MODN w Elblągu: Bożena Rokicka i Krzysztof Błaszczak serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na webinarium pt. "Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą". Webinarium odbędzie się w dniu 26.05.2022 (czwartek). Początek webinarium o godzinie 14.00.

...czytaj dalej Webinarium pt. „Rozwiązywanie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą”

Konsultanci W-MODN w Elblągu: Bożena Rokicka i Krzysztof Błaszczak serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na webinarium pt. "Niska frekwencja uczniów jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych".

...czytaj dalej Webinarium pt. „Niska frekwencja uczniów jako pierwotna i wtórna przyczyna niepowodzeń szkolnych”

Konsultanci W-MODN w Elblągu: Krzysztof Błaszczak i Elżbieta Kurkiewicz serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na webinarium pt. "Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej".

...czytaj dalej Webinarium pt. „Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej”

Dziady cz. III to lektura obowiązkowa. Warto ją dokładnie omówić i powtórzyć. Proponuję zestaw zadań, które pozwalają utrwalić najważniejsze wątki, motywy i cytaty z lektury.

...czytaj dalej Materiały do omówienia i powtórzenia Dziadów cz. III Adama Mickiewicza