Konsultant ds. biologii WMODN w Elblągu zaprasza nauczycieli biologii na warsztaty metodyczne na temat zmian w egzaminie maturalnym z biologii obowiązujących w roku 2023 i 2024. Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 19 października (środa) lub 20 października (czwartek) 2022 roku o godz. 16.00.

...czytaj dalej Zmiany w egzaminie maturalnym z biologii w r. 2023 i 2024

Konsultant ds. chemii i oceniania W-MODN w Elblągu Krzysztof Błaszczak oraz doradca metodyczny Anna Serwińska W-MODN w Olsztynie serdecznie zapraszają nauczycieli chemii szkół podstawowych na wideokonferencję pt. "Analiza wyników konkursu kuratoryjnego z chemii. Jak osiągnąć sukces? Przygotowanie uczniów do konkursu". Szkolenie odbędzie się 12.10.2022 r. o godz. 16.30.

...czytaj dalej Przygotowanie uczniów do konkursu z chemii. Wideokonferencja

Dziady cz. III to lektura obowiązkowa. Warto ją dokładnie omówić i powtórzyć. Proponuję zestaw zadań, które pozwalają utrwalić najważniejsze wątki, motywy i cytaty z lektury.

...czytaj dalej Materiały do omówienia i powtórzenia Dziadów cz. III Adama Mickiewicza

Przygotowany zestaw zadań skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej. Umożliwia sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Zaproponowane zadania łączy tytułowy labirynt występujący w tekstach literackich od starożytności poprzez epoki nowożytne.

Małgorzata Rydelek, doradca metodyczny ds. języka polskiego i historii