Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje warsztaty terenowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniu: 22.08.2022 r. (poniedziałek). Koszt wyjazdu 30 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany w wysokości 2.500 zł z WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu). Liczba miejsc jest ograniczona – do 30 osób (przy rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń).

...czytaj dalej Warsztaty terenowe „Poznanie osobliwości przyrodniczych i krajobrazowych Welskiego Parku Krajobrazowego”

Konsultant ds. religii rzymskokatolickiej przy WMODN w Elblągu zaprasza zainteresowanych katechetów do udziału w II spotkaniu online z cyklu "Katecheza w praktyce" w ramach sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2021/2022.

...czytaj dalej II spotkanie online z cyklu „Katecheza w praktyce”

Serdecznie zapraszamy na warsztat pt. "Dziecięca odpowiedzialność, czyli jak rozwijać u dzieci systematyczność, wytrwałość oraz dobrą organizację czasu i przestrzeni?"

  • Jak i dlaczego uczyć dzieci planowania, posługiwania się kalendarzem.
  • Czemu służą listy zadań i checklisty w rozumieniu upływu czasu.
  • Znaczenie rytuałów i rutyn w szkole i w domu.
  • Nauka prawidłowego zarządzania czasem podczas wykonywania zadań w szkole.
...czytaj dalej Dziecięca odpowiedzialność, czyli jak rozwijać u dzieci systematyczność, wytrwałość oraz dobrą organizację czasu i przestrzeni? Warsztat metodyczny

Zapraszamy na warsztaty Pozytywna Dyscyplina, które odbędą się w dwóch terminach do wyboru 18 lub 20 października 2021 r. w godz. 14.30 – 18:15 w WMODN (sala 125, I piętro) przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu.

...czytaj dalej Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi we wczesnej edukacji — warsztat metodyczny