Konsultant ds. chemii i oceniania W-MODN w Elblągu Krzysztof Błaszczak serdecznie zaprasza nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych (głównie przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego), na wideokonferencję poświęconą zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku.

...czytaj dalej Wideokonferencja dla nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli geografii na warsztaty metodyczne, które odbędą w trzech terminach do wyboru 21, 24 i 28 listopada 2022 r. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy Google Meet. Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z geografii oraz przedstawienie praktycznych aspektów nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań — arkusz w nowej formule — przykłady zadań egzaminacyjnych.

...czytaj dalej Egzamin maturalny z geografii w roku 2023 oraz w 2024 r.

W-MODN w Elblągu serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs doskonalący online „Prawo oświatowe w pracy nauczyciela”. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami i obowiązkami nauczyciela wynikającymi z przepisów prawa oświatowego. W przypadku udziału w pełnym kursie otrzymają Państwo zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego. Udział w pojedynczym szkoleniu potwierdzony zostanie zaświadczeniem o udziale w danym szkoleniu. Program szkolenia:

...czytaj dalej Kurs doskonalący online „Prawo oświatowe w pracy nauczyciela”