Poniższy tekst zawiera tematy dwóch lekcji wraz z celami i kryteriami do celu oraz 33 zadania, wśród których są przykłady w pełni rozwiązane. Proponujemy też zadania zamknięte oraz zadania typu prawda – fałsz, które będą występowały w arkuszu maturalnym od 2023 roku.

...czytaj dalej Rozwiązywanie trójkątów

Przeglądając Facebooka, dość często spotykamy zadania arytmetyczne typu: Oblicz wartość wyrażenia {6} ^ {2} :2∙3+4. I choć na pewno wartością tego wyrażenia jest 58, to wielu utrzymuje, że wartością tego wyrażenia jest 10. Możemy jedynie domyślać się, że ktoś zapamiętał, że najpierw wykonujemy mnożenie, a potem dzielenie. Czy tak jest rzeczywiście?

...czytaj dalej Jak mówić o matematyce?

Bez względu na wiek, trudno oprzeć się przyjemności układania klocków Lego. Właśnie z tego powodu, aby odczarować mit trudnej do zrozumienia matematyki, coraz więcej nauczycieli wykorzystuje je w edukacji. Szacuje się, że klockami Lego każdego roku bawi się około 400 mln ludzi na świecie. Plastikowe, kolorowe klocki to świetna pomoc dydaktyczna do nauki kreatywnego myślenia i pracy zespołowej, oraz poznawania podstaw matematyki. Wielu docenia popularność tego narzędzia w nauczaniu młodszych i starszych dzieci, które bardzo chętnie wykorzystują je do zabaw edukacyjnych.

...czytaj dalej Klocki LEGO i liczby całkowite

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty metodyczne online nt. „Powtórzenie przed egzaminem – procenty”.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online pt. „Powtórzenie przed egzaminem – procenty”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty metodyczne online nt. „Powtórzenie przed egzaminem – procenty”.

...czytaj dalej Warsztaty metodyczne online nt. „Powtórzenie przed egzaminem – procenty”