Konflikt jest składowym elementem naszego życia. Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne i reprezentują różnorodne pragnienia, postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe, prowadzi to wielokrotnie do sytuacji konfliktowych.

...czytaj dalej Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Dobrostan – o czym mowa? Nie istnieje jedna definicja dobrostanu – wspólnym mianownikiem wielu pozostaje subiektywnie postrzegane szczęście, pomyślność oraz zadowolenie z życia. Słowem kluczem wydaje się tutaj subiektywnie – istotą jest tak naprawdę bardzo indywidualna perspektywa.

...czytaj dalej Szkolna pigułka szczęścia, czyli krótko o dobrostanie nie tylko na lekcji języka obcego

Czas pandemii jest trudny dla każdego z nas. Każda szkoła zmaga się z podobnymi problemami organizacyjnymi. Każdy uczeń i rodzic napotyka trudności techniczne. Każdy nauczyciel przechodzi szybki kurs szkolenia on-line. Staram się Wam towarzyszyć od początku i przygotować takie formy wsparcia, które ułatwią ten trudny czas.

...czytaj dalej Pedagog w nowej – „zdalnej” rzeczywistości szkolnej.

20.03.2020 r. Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które określa zasady prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

...czytaj dalej Zdalne prowadzenie zajęć logopedycznych