Relacja z konferencji  „Edukacja włączająca perspektywą przyszłości”

Indywidualne potrzeby uczniów oraz wspierająca rola Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) były tematami przewodnimi październikowego spotkania dla chętnych nauczycieli zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Nauczycieli w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu.

19 października 2022 r. w kameralnej sali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbyła się czterogodzinna konferencja dotycząca zagadnień edukacji włączającej, założeń pilotażowego projektu organizacji Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej oraz w dużej mierze prezentowania praktycznych rozwiązań, które mogą być podpowiedzią i wielokrotnie wskazówką, jak pracować z dzieckiem bądź uczniem, który wymaga indywidualnego wsparcia w obszarach dydaktycznym, emocjonalnym i społecznym.

Prelegentami tego wydarzenia były przedstawicielki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – Agnieszka Pietryka i Emilia Ruta oraz specjaliści pilotażowo powołanego Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach – Alicja Agata Lemiesz, Monika Dąbkowska i Marta Matelska. Ponadto praktycznymi wskazówkami i doświadczeniem w pracy z uczniami z SPE i ich rodzinami oraz z nauczycielami podzieliła się dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubieszewie Małgorzata Borowska-Leszczyszyn, a o uniwersalnym projektowaniu dla edukacji miał wystąpienia doradca metodyczny w zakresie pedagogiki specjalnej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonaleniu Nauczycieli w Elblągu, Paweł Niemczuk.

Zarówno strona merytoryczna jak i organizacyjna konferencji spotkały się z wysoką oceną uczestników. Wszyscy zwrócili uwaga na potrzebę propagowania idei edukacji włączającej jako tej, która już od wielu lat staje się naszą codziennością. Organizatorzy zapewnili, że formy doskonalenia nauczycieli z wyżej wymienionych obszarów znajdują się już w propozycjach szkoleniowych naszego Ośrodka.

Organizatorzy konferencji