Konferencja pt. Równowaga psychiczna we współczesnym świecie

20 października 2022 r. w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym STYL w Gronowie Górnym, którego właścicielami są Irena i Ryszard Kondraczuk, odbyły się dwie konferencje w ramach Warmińsko- Mazurskiego Tygodnia Kariery 2022.

Współorganizatorem spotkań był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, a tematem przewodnim Równowaga psychiczna we współczesnym świecie. Przedsięwzięcie skierowane było do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkół podstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Niniejsza forma wpisuje się w realizację przez przedszkola i szkoły zadań dotyczących doradztwa, w tym preorientacji zawodowej. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STYL stanowi przykład najnowocześniejszych, przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych podczas produkcji mebli oraz ekologicznego pozyskiwania energii. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać zarówno park maszynowy z poszczególnymi stanowiskami pracy, jak i całą infrastrukturę składającą się na dobrostan pracowników oraz praktyczne rozwiązania wzmacniające kondycję psychiczną pracowników.

Miejsce konferencji pozwoliło też spojrzeć na przygotowanie dzieci i młodzieży do dorosłego życia zawodowego z innej perspektywy, a poruszone na konferencji zagadnienia wskazały na wartości niezbędne do zdrowego życia psychicznego w każdym zawodzie. Gościnność, otwartość i serdeczność właścicieli i pracowników firmy pozostawiły w uczestnikach niezapomniane wrażenia i refleksje na temat „piękna zaklętego” w każdym zawodzie wykonywanym z zaangażowaniem i pasją.