Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu organizuje warsztaty terenowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniu: 22.08.2022 r. (poniedziałek). Koszt wyjazdu 30 zł/os. Wyjazd jest dofinansowany w wysokości 2.500 zł z WFOŚiGW w Olsztynie (zrefundowanie całkowitego kosztu transportu). Liczba miejsc jest ograniczona – do 30 osób (przy rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń).

...czytaj dalej Warsztaty terenowe „Poznanie osobliwości przyrodniczych i krajobrazowych Welskiego Parku Krajobrazowego”