Pracownicy administracji i obsługi

JOANNA ŁASTOWSKA, główna księgowa
Kontakt
Email: ksiegowa@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 89
pokój nr 309, III piętro

ALINA GRASMAN-BRAJTENBACH, specjalista ds.ekonomicznych
Kontakt
Email: a.grasman@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 87
pokój nr 307, III piętro

GABRIELA KRZYKOWSKA, starszy specjalista ds.gospodarczo-ekonomicznych
Kontakt
Email: g.krzykowska@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 625 72 87
pokój nr 307, III piętro

MAGDALENA CHOJNACKA, kierownik ds. administracyjnych, główny specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu dyrektora
Kontakt
Email: m.chojnacka@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 643 52 52
pokój nr 309, III piętro

MICHAŁ  MORAWSKI, referent ds. administracyjnych
Kontakt
Email: m.morawski@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 643 96 21
pokój nr 303, III piętro

MICHAŁ LAZAROWSKI, kierowca
Kontakt
Email: m.lazarowski@wmodn.elblag.pl
Telefon: +48 55 643 96 21
pokój nr 303, III piętro