W-MODN w Elblągu ogłasza kolejną edycję konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej, adresowaną do nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych (kl. 4-8) i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Temat konkursu w roku szkolnym 2023/2024: „Leśne reminiscencje — w poszukiwaniu czystego powietrza”.

...czytaj dalej Wojewódzki Konkurs Fotograficzny Podróże w Naturze 2023

Konkurs wiedzy o powietrzu i jego zanieczyszczeniach pt. „Czyste powietrze warunkiem funkcjonowania w środowisku” skierowany jest do uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej. Szczegóły w załączeniu.

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje od 1 czerwca 2023 r. Program Czyste Powietrze 2023 w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zaproponowany poziom dofinansowania zadania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 90 % kosztów kwalifikowanych, natomiast 10 % kosztów to wkład własny Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

...czytaj dalej Program Czyste Powietrze 2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu — Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało w dniach 28.06 – 02.07.2021 r. warsztaty terenowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

...czytaj dalej Wyjazd edukacyjny dla nauczycieli „Osobliwości przyrodnicze Parków Narodowych” – podsumowanie

W dniach 2-3 października 2021 r. Nadleśnictwo Elbląg oraz Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków Wędrownych DRAPOLICZ zorganizowało Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej w ramach Europejskich Dni Ptaków. Ta dwudniowa impreza obchodzona jest w 40 krajach Europy i Azji Środkowej. Głównym celem liczenia ptaków jest zwrócenie uwagi na jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w świecie przyrody, czyli jesienną migracje ptaków.

...czytaj dalej Warsztaty ornitologiczne dla uczniów