W-MODN w Elblągu zaprasza nauczycieli historii na warsztaty online pt. "Egzamin maturalny z historii w roku szkolnym 2023/24", które odbędą się 28 lutego 2024 r. (środa) o godz. 15.30. Szkolenie będzie dotyczyło m. in. praktycznych ćwiczeń dotyczących budowania wypowiedzi argumentacyjnej przez uczniów. Szkolenie zaplanowano w formule online na cztery godziny dydaktyczne.

...czytaj dalej Warsztaty „Matura z historii”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału w szkoleniu z wykorzystaniem chmury słów oraz aktywnych dokumentów Google w edukacji historycznej i obywatelskiej w ramach edukacji zdalnej.

...czytaj dalej Szkolenie pt. Aktywizowanie uczniów na lekcjach historii i wos w edukacji zdalnej.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie do udziału w szkoleniu „Strategia kształcenia wyprzedzającego w edukacji zdalnej”, na którym poznamy etapy kształcenia wyprzedzającego i sposoby wykorzystania metody w edukacji historycznej i obywatelskiej w ramach edukacji zdalnej.

...czytaj dalej Strategia kształcenia wyprzedzającego w edukacji zdalnej

WMODN w Elblągu zaprasza nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem aplikacji Edpuzzle przydatnej do opracowania materiałów filmowych: np. ich skracania, dodawania pytań, własnego komentarza lub całej ścieżki dźwiękowej do udziału w warsztatach prowadzonych on-line za pomocą aplikacji Zoom.

...czytaj dalej Aplikacja Edpuzzle w zdalnej pracy nauczyciela