Wieloletnie doświadczenia zawodowe w doskonaleniu umiejętności własnych jako nauczyciela oraz umiejętności naszych wychowanków skłaniają do stwierdzenia, że cały system edukacji, począwszy od przedszkola pracuje na rzecz budowania pewności siebie i wiary we własne siły, zaniedbując poważnie wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości.

...czytaj dalej Poczucie własnej wartości, czyli dlaczego tak trudno być autentycznym?