Być jak Kopernik, czyli siedem kroków do rozwoju

Proponujemy Państwu program obchodów jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, który obejmuje różnorodne przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym. Pragniemy dzięki nim inspirować i łączyć kadrę pedagogiczną, uczniów i ich rodziców w ramach obchodów jubileuszu. Naszym celem jest podkreślenie, że Mikołaj Kopernik, jako ceniona postać związana z historią powszechną, jest przede wszystkim bohaterem naszej społeczności regionalnej.

Pamiętajmy o tym, że dzisiejsze szlaki człowieka w kosmos torował Mikołaj Kopernik.

Stanisław Szostakowski

Przez znaczną część życia związany Warmią stanowi element jakże ważny dla naszej Małej Ojczyzny. W oparciu o postać tego wielkiego naukowca społeczność może się jednoczyć i na bazie tej postaci budować też własną tożsamość. Jest to szczególnie ważne w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotyzmu lokalnego. Program wpisuje się w harmonogram działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazuskiego. Regionalnym obchodom jubileuszu przyświeca hasło "Kopernika cztery dziewięciolecia" (łac. Coppernici novennia quattuor). Nawiązuje ono do treści listu, w którym słynny astronom pisał o "De revolutionibus" jako o dziele, któremu poświęcił nie dziewięć lat, a "cztery dziewięciolecia" spędzone na Warmii. Zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału w naszych przedsięwzięciach.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez kadrę pedagogiczną naszego Ośrodka planem działań mającym na celu propagowanie tego wydarzenia.