Od momentu, kiedy dowiadujemy się, że do naszej szkoły ma uczęszczać uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaczynamy budować koalicję na jego rzecz. Inaczej mówiąc – starannie przygotować się na jego przyjście, świadomie opracowując strategię pracy z nim na przestrzeni kilku lat.

...czytaj dalej Budowanie koalicji na rzecz ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego

Nowa rzeczywistość edukacyjna i wychowawcza szkoły, wywołana długotrwałym kształceniem na odległość, zwraca uwagę na konieczność podjęcia zintegrowanych działań profilaktycznych przez wszystkich nauczycieli, w tym także polonistów.

...czytaj dalej Wspieranie przez nauczanie — terapeutyczna rola lektur szkolnych w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Ostatnie półrocze przed Maturzystami! Zmusza to każdego Polonistę do zadania trudnego pytania: Jak skutecznie pokierować powtórkami uczniów? Określenie zakresu przygotowań na poszczególne tygodnie pracy to podstawa, ale jak nie zmarnować potencjału, a jednocześnie nie przeciążać i dać poczucie bezpieczeństwa, że para nie idzie w gwizdek?

...czytaj dalej Skuteczne powtórki przed maturą z języka polskiego

Matura z języka angielskiego w nowej formule to wyzwanie, któremu musimy stawić czoła wraz z naszymi uczniami. Wiemy już, że wymagania w roku 2023 i 2024 będą nieco niższe niż w informatorze maturalnym, ale już wkrótce progi szkoły średniej przekroczą uczniowie obecnych klas ósmych, którzy będą przygotowywać się do matury w latach 2026 i 2027, prawdopodobnie według wymagań z przedstawionego informatora.

...czytaj dalej Metoda na egzaminacyjny sukces

Czy nauka angielskiego metodą immersji jest skuteczna? Immersja językowa to najkrócej mówiąc zanurzenie się w języku, aczkolwiek ta definicja może dotyczyć różnych rodzajów immersji jako metod nauczania.

...czytaj dalej Nauka języka angielskiego metodą immersji