Co to jest wychowanie? Według definicji „wychowanie to całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym” [pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie]. My nauczyciele musimy uzmysłowić rodzicom, że to oni mają największy wpływ na wychowanie dziecka.

...czytaj dalej O wychowaniu słów kilka…

Od momentu, kiedy dowiadujemy się, że do naszej szkoły ma uczęszczać uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaczynamy budować koalicję na jego rzecz. Inaczej mówiąc – starannie przygotować się na jego przyjście, świadomie opracowując strategię pracy z nim na przestrzeni kilku lat.

...czytaj dalej Budowanie koalicji na rzecz ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego

Konflikt jest składowym elementem naszego życia. Wszędzie tam, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w interakcje społeczne i reprezentują różnorodne pragnienia, postawy, poglądy, wartości i wzorce osobowe, prowadzi to wielokrotnie do sytuacji konfliktowych.

...czytaj dalej Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Duże zainteresowanie nauczycieli wychowania fizycznego tematem oceniania świadczy o niesłabnącym sporze zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków tej dziedziny. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „oceniać, czy nie oceniać na lekcjach wf” środowisko od wielu lat jest podzielone na zwolenników jednej i drugiej strony tego sporu.

...czytaj dalej Ocenianie na zajęciach wychowania fizycznego