Wspieranie przez nauczanie — terapeutyczna rola lektur szkolnych w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Nowa rzeczywistość edukacyjna i wychowawcza szkoły, wywołana długotrwałym kształceniem na odległość, zwraca uwagę na konieczność podjęcia zintegrowanych działań profilaktycznych przez wszystkich nauczycieli, w tym także polonistów.

W obecnej chwili, przedłużające się nauczanie zdalne, zmienia świat wartości, nie tylko dorosłych, ale także naszych uczniów. Każdy człowiek zmierza w poszukiwaniu równowagi życiowej. Dlatego kultura i kulturowe zakorzenienie jest skutecznym sposobem na zażegnanie kryzysów spowodowanych długim funkcjonowaniem w wirtualnym  świecie. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zaistniała potrzeba budowania, bądź odnajdywania na nowo, rzeczywistej wspólnoty opartej na fundamentalnych wartościach. Właśnie zadaniem polonistów jest stwarzanie możliwości odnajdywania dróg do budowania takiej wspólnoty poprzez czytanie i interpretację symboli oraz  metafor ukrytych w omawianych tekstach literackich, w tym lektur szkolnych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z moim artykułem. Przedstawiam w nim swoje sugestie i pomysły, które można wykorzystać podczas omawiania lektur szkolnych.

Materiał przygotowała Edyta Meredyk-Szczesiak, doradca metodyczny ds. języka polskiego w szkole podstawowej.