Z roku na roku coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozpoczyna i kontynuuje swą edukację w szkołach tzw. masowych, w klasach integracyjnych. Nie jest tajemnicą, iż wielu nauczycieli (w tym nauczycieli religii) nie posiada gruntowego i specjalistycznego przygotowania do pracy z takimi uczniami. Niektórzy nauczyciele kształcą się w tej dziedzinie w ramach dodatkowych studiów stając się tzw. „oligokatechetami”, inni dokształcają się sami za pomocą fachowej literatury lub szukają pomocy i wsparcia w ośrodkach doskonalenia nauczycieli.

...czytaj dalej Praca na lekcji religii z uczniami ze SPE w oparciu o nową podstawę programową katechezy kościoła katolickiego w Polsce