Tytuł artykułu zachęca do tego, aby nasze działania, sprzyjające doskonaleniu narządów mowy u dzieci, miały charakter poszukiwawczo-badawczy. Naturalne uczenie się mowy odbywa się w trakcie codziennych sytuacji przedszkolnych, zabaw, interakcji, gdzie „dużo dzieje się” dookoła dziecka i jednocześnie w dziecku.

...czytaj dalej Naturalne uczenie się mowy poprzez codzienne ćwiczenia buzi i języka – bądź jak Sherlock Holmes

Wieloletnie doświadczenia zawodowe w doskonaleniu umiejętności własnych jako nauczyciela oraz umiejętności naszych wychowanków skłaniają do stwierdzenia, że cały system edukacji, począwszy od przedszkola pracuje na rzecz budowania pewności siebie i wiary we własne siły, zaniedbując poważnie wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości.

...czytaj dalej Poczucie własnej wartości, czyli dlaczego tak trudno być autentycznym?

Żyjemy w kulturze, w której praca i obowiązki są stawiane na pierwszym miejscu. Zachęca się nas do większej produktywności. Coraz więcej zadań mamy do wykonania i coraz mniej czasu na to, żeby poświęcić go sobie.

...czytaj dalej Dziecięce zabawy dobre na wszystko


Zabawa jest pierwszą formą uczenia się i rozwoju człowieka. To ona jest jednym z wielu czynników integrujących ludzi w każdej grupie wiekowej. Dostarcza też wielu bodźców do komunikowania się dzieci oraz doskonalenia mowy.
W zabawie działamy, angażujemy się zmysłami, doświadczając przy tym radości, przyjemności i pozytywnych emocji.

...czytaj dalej „Słoneczne zabawy” – propozycje kreatywnych i twórczych zabaw dla dzieci przedszkolnych