Materiały z języka polskiego do wykorzystania na czas zawieszonych zajęć w szkole

Proponuję nauczycielom wykorzystanie materiałów dotyczących treści i problematyki "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Materiały są  dostosowane do samodzielnej powtórki w domu przez uczniów, pozwalają utrwalić znajomość lektury obowiązkowej.

Można je wysłać młodzieży na mail, polecić odesłanie uzupełnionego materiału lub omówić później na zajęciach w formie telekonferencji.

Doradca metodyczny ds. języka polskiego - Anna Piwowarska