Funkcje i rola nauczyciela w kreatywnej szkole

Kreatywność jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji w dorosłym życiu, niezwykle cenioną przez pracodawców. To umiejętność,  za której wykształcenie w dużej mierze odpowiadają  szkoła,  nauczyciele. Niezbędne bowiem jest wypracowanie takich zdolności i predyspozycji , które pozwolą lepiej i bardziej świadomie funkcjonować młodym ludziom  w dorosłym życiu i na rynku pracy.

Dlatego tez specjaliści z zakresu pedagogiki coraz częściej upowszechniają pogląd o potrzebie rozwoju edukacji kreatywnej. Powinna ona opierać się na spersonalizowanym nauczaniu i wychowaniu, być dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań  uczniów. Ogromna w tym rola nauczyciela-pedagoga i wychowawcy.

Całość artykułu dostępna do pobrania.