LEGO LOGOS w edukacji polonistycznej

Zgodnie z Podstawą Programową zadaniem nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym „jest tworzenie sytuacji metodycznych wykorzystujących pasję poznawczą dzieci, ich chęć zabawy i gotowość do współpracy. Nauczyciel powinien tak organizować proces dydaktyczno-wychowawczy, by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą do samopoznania, zachętą do nieustannego poznawania świata i porządkowania jego obrazu”.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła powinna tak organizować zajęcia, aby zwiększały one  szanse edukacyjne uczniów zdolnych, jak i  uczniów mających trudności w nauce języka polskiego.

Całość artykułu autorstwa Małgorzaty Rydelek, doradcy metodycznego ds. j. polskiego w szkołach podstawowych dostępna do pobrania.