Zdrowo oddychamy, gdy o powietrze dbamy

Ostatnim zadaniem zrealizowanym przez W-MODN w Elblągu w ramach Programu Czyste Powietrze 2023, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był konkurs projektów przedszkolnych „Zdrowo oddychamy, gdy o powietrze dbamy”.

Dofinansowanie

14 grudnia 2023 r. w Elblągu odbyła się konferencja zatytułowana „Realizacja zadań z Programu Czyste Powietrze metodą konkursu projektów w edukacji przedszkolnej”. Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, które zostały nagrodzone w konkursie projektów. Tematem części szkoleniowej konferencji był projekt edukacyjny jako forma, metoda i strategia pracy na niższych etapach edukacyjnych. Omówiono metodę projektu edukacyjnego i jego znaczenie w procesie kształtowania kompetencji kluczowych w zgodzie z podstawą programową, która wśród zadań przedszkola określa:

  1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  2. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. (PP - Zadania przedszkola, punkty 9 i 10).

Znakomitym sposobem na realizację tak określonych zadań przedszkola jest dobrze zaplanowany projekt, w którym pod czujnym okiem nauczyciela przedszkolaki wykonują zadania zespołowe na miarę ich możliwości rozwojowych. Inspiracją do przeprowadzenia projektu o tematyce przyrodniczo-ekologicznej z elementami artystycznymi był właśnie konkurs projektów przedszkolnych „Zdrowo oddychamy, gdy o powietrze dbamy”. Towarzyszyło mu hasło: „Świat ma ważną misję – zatrzymać złą emisję”. O tym, jak poszczególne przedszkola realizowały projekt konkursowy, opowiadały same nauczycielki, koordynatorki nagrodzonych projektów z Przedszkola „Bajkowy Las” w ZS-P Tolkmicku, Oddziału Przedszkolnego w SP Zwierzno, Oddziału Przedszkolnego w Lipowinie, Przedszkola NR 6, Nr 8, Nr 11, Nr 26 i Nr 31 w Elblągu. Wspierając się regulaminową prezentacją wykazały jak edukacja przyrodnicza, ekologiczna i artystyczna przenikają się wzajemnie i inicjują nabywanie kompetencji kluczowych kształtujących się przez całe życie. Prezentacje koordynatorek projektu potwierdziły różnorodność i pomysłowość realizacji poszczególnych zadań projektowych z grupami przedszkolaków, np.

  • Przeprowadzenie warsztatów terenowych w lesie lub w leśnym parku na temat: Co nam mówi o czystości powietrza (skala porostowa), czy w lesie jest smog, które drzewa zimą produkują tlen?
  • Przeprowadzenie zwiadu terenowego celem zdobycia informacji na temat występowania smogu w najbliższej okolicy: Smog straszny jak smok.
  • Przeprowadzenie z przedszkolakami zajęć edukacyjnych na temat smogu i sposobów jego zapobiegania.
  • Zorganizowanie krótkich warsztatów laboratoryjnych na temat: Czy powietrze naprawdę istnieje?
  • Wykonanie pracy plastycznej pod kierunkiem nauczyciela: Bombki zdobione skarbami z lasu. Prace plastyczne wykonane w przedszkolach zostały zaprezentowane podczas konferencji.

W trzeciej części konferencji odbyło się rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu. Nauczycielkom ośmiu przedszkoli zostały wręczone dyplomy podziękowania i upominki. Dyrektorki wyróżnionych przedszkoli odebrały z rąk Pani dr Danuty Oleksiak, dyr. W-MODN w Elblągu dyplomy i nagrody dla swoich placówek.

Autorzy fotografii (Oliwia Ochalik, Dionizy Bednarczyk)

Serdecznie dziękuję za udział w Konkursie, którego celem było uczulanie małych dzieci na stan czystości powietrza w najbliższym środowisku a także zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę ich możliwości i potrzeby ekspresji. Dziękuję także za aktywny udział w konferencji i życzliwe dzielenie się dobrymi praktykami oraz doświadczeniem zawodowym. Gratuluję sukcesów i życzę realizacji planów!


Janina Meller, nauczyciel konsultant ds. biologii