Ocena pracy nauczyciela — bezpłatne seminarium on-line

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne seminarium on-line w ramach sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli wczesnej edukacji Podaj dalej pn. "Ocena pracy nauczyciela w świetle aktualnych aktów prawnych".

Praca każdego nauczyciela podlega ocenie, nie tylko przy awansie zawodowym. Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczyciela uległo zmianie od 2022 r., zatem seminarium wzbogaci wiedzę w tym zakresie.

Seminarium odbędzie się 22 lutego 2024 r. w godzinach 16.00 - 18.00. przy wykorzystaniu komunikatora Google Meet. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia nauczycieli. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy
Agata Urbańska, konsultant ds. wczesnej eduakcji
Joanna Poźnikiewicz, konsultant ds. wspomagania szkół i placówek