XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

W związku z trwającą nadal pandemią przekazuję Państwu najnowsze informacje dotyczące przebiegu etapu okręgowego od przewodniczącej GK OWE.

Przewodniczący KW OWE
dr inż. Krzysztof Błaszczak, kierownik ECEE


Szanowni Państwo!

Otrzymujemy aktualnie liczne pytania nauczycieli i dyrektorów szkół dotyczące etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, dlatego też przekazujemy poniżej informacje na temat jego przebiegu:

  • zgodnie z zapisem Regulaminu XXXVI OWE str.4  -Klauzula w warunkach pandemii, wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego od dnia 17 kwietnia ( tzn. daty, kiedy miał się odbyć tradycyjny etap okręgowy) są zobowiązani do przygotowania  pracy badawczej na wskazany przez KG OWE temat i przesłanie jej w Power Poincie do Komitetu Wojewódzkiego OWE w ciągu trzech tygodni tzn. do 8 maja br. 
  • temat pracy badawczej zostanie podany na stronie ekoolimpiada.pl  po Świętach Wielkanocnych,
  • jednolite kryteria oceny prac uczniów zostaną przesłane przez GK OWE do KW OWE listem poleconym (z obowiązującą klauzulą ich poufności)
  • podobnie, jak w zeszłym roku autorzy siedmiu najlepszych prac w danym województwie uzyskają tytuł finalisty XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Jednocześnie pragniemy poinformować Państwa, że są nadal możliwości otrzymania ostatniego tomu "Zbioru zestawów pytań XXIX-XXXIII OWE". W tej sprawie prosimy o kontakt z przedstawicielem Toyoty Motor Poland Panem Sławomirem Grabarczykiem tel. 667 453 832. Wszystkie szkoły, które są zainteresowane prenumeratą "Aury", na hasło Olimpiada Wiedzy Ekologicznej otrzymają rabat 30%, o czym GKOWE już informował na stronie ekoolimpiada.pl.

Łączymy serdeczne wyrazy szacunku,
Z poważaniem
Przewodnicząca GK OWE dr Małgorzata Falencka-Jabłońska

,