„Co mam w środku” – przykłady tworzenia naturalnych sytuacji zadań dla dzieci przedszkolnych umożliwiających obserwację.

Do zadań nauczycieli przedszkoli – w stosunku do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola – należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu rozpoznanie i określenie poziomu rozwoju dzieci w poszczególnych sferach, a także dokumentowanie tych obserwacji. Dla dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole, przeprowadzana jest diagnoza dojrzałości szkolnej.

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn.14 lutego 2017 r. pierwsza obserwacja dzieci uczęszczających do przedszkola powinna być przeprowadzona w październiku/listopadzie. Jest to czas, kiedy nowoprzybyłe dzieci przeszły już etap adaptacji do przedszkola i przyzwyczaiły się do nowych warunków przedszkolnych. Jeśli dziecko potrzebuje więcej czasu na adaptację – zwłaszcza jeśli wcześniej nie chodziło do przedszkola – wówczas rozpoczęcie obserwacji warto odsunąć w czasie. Dzieci, które już uczęszczały do przedszkola takiego czasu adaptacji nie potrzebują.

Pełna wersja artykułu do pobrania.

Autor Mariola Malkiewicz
doradca metodyczny ds.wychowania przedszkolnego