Wyniki konkursu fotograficznego „Chwile ulotne z kalendarza przyrody polskiej”

Konkurs fotograficzny pt.: „Chwile ulotne z kalendarza przyrody polskiej” zorganizowany dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej został rozstrzygnięty.

Po wnikliwej ocenie prac przysłanych na konkurs, komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić fotografie następujących autorów w poszczególnych kategoriach.

Szczegóły w załączniku.