„Figle Mistrza Brzechwy” – krótka analiza utworów zawartych w książce „Brzechwa dzieciom” autorstwa Jana Brzechwy.

Pisarstwo Jana Brzechwy to oryginalna forma przekazu literackiego. Poeta odświeżył swoimi wierszami język i styl dziecięcej poezji. W zaskakujących skojarzeniach poetyckich, w paradoksie i nonsensie zawarł przekaz moralistyczny i w ten sposób z poezji dziecięcej uczynił niepowtarzalne narzędzie, kształtujące wrażliwość estetyczną i moralną małych czytelników.

Jego bajki kształcą i rozwijają zmysł estetyczny oraz uczą krytycyzmu wobec siebie. Czynią to przez ośmieszenie przywar ludzkich ukrytych pod postaciami zwierząt, warzyw, przedmiotów, z którymi na co dzień obcuje dziecko.

Całość analizy dostępna w dokumencie do pobrania.