Wideokonferencja pt.”Awans zawodowy nauczyciela”

Konsultant ds. chemii i oceniania oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W-MODN w Elblągu serdecznie zapraszają nauczycieli różnych przedmiotów na wideokonferencję pt."Awans zawodowy nauczyciela".

Wideokonferencje, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego, odbędą się w dniach 28.04 – stażysta; 29.04 – kontraktowy; 30.04 - mianowany, o czym nauczyciele zostaną osobno poinformowani.
Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji proszone są o wypełnienie formularza do 27.04.2020 r. do godziny 14.00.

Serdecznie zapraszamy
dr inż. Krzysztof Błaszczak, konsultant ds. chemii i oceniania
mgr Bożena Rokicka, konsultant ds. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej