Edukacja przedszkolna na odległość – jak to zrobić?

Nowe regulacje prawne obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., dotyczą również przedszkoli. Stanęliśmy jako ludzie, ale również jako nauczyciele wobec nowej, niezwykle trudnej sytuacji. Spowodowana jest szczególnymi rozwiązaniami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, które mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Sytuacja ta nakłada na nauczycieli przedszkoli obowiązki inne niż dotychczas.

To trudny czas, wymagający dużego zrozumienia dla własnych ograniczeń oraz dla ograniczeń rodziców. Nauczyciele przedszkoli mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość oraz obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Całość artykułu dostępna do pobrania.