Czy Twoi uczniowie rozumieją, co czytają?

Czy uczniowie rozumieją, co czytają? Moje doświadczenia, jako nauczyciela polonisty, skłaniają mnie do odpowiedzi: Uczniowie nie rozumieją tekstów czytanych samodzielnie. A przecież czytanie ze zrozumieniem to jedna z najważniejszych umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, którą musi opanować uczeń szkoły podstawowej.

Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem.

Doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach podstawowych
Edyta Meredyk-Szczesiak.