Dofinansowania transportu uczniów na zajęcia terenowe o tematyce ornitologicznej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu — Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej informuje o możliwości uzyskania dofinansowania transportu uczniów na zajęcia terenowe o tematyce ornitologicznej.

Transport na warsztaty ornitologiczne jest finansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie. Tradycją od lat, w ramach Europejskich Dni Ptaków, był organizowany Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej przez Nadleśnictwo Elbląg oraz inne instytucje. W tym roku również taka Impreza jest zaplanowana w terminie 2-3.10.2021 (sobota-niedziela), jednakże będzie to zależało od sytuacji pandemicznej w kraju. W związku z powyższym należy kontaktować się z Nadleśnictwem Elbląg i potwierdzić realność realizacji Imprezy. W sytuacji odwołania jej organizacji realizacja tego zadania może być w innym dowolnym terminie do 10.10.2021 r.

Procedura związana z organizacją warsztatów ornitologicznych (wyjazdów edukacyjnych):

  • oficjalny wniosek o dofinansowanie szkoły/placówki na organizację takich warsztatów z podaniem miejsca docelowego i kwoty za przejazd autokarem w obie strony (proszę ustalić z przewoźnikiem), ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za wyjazd, podpisany przez dyrektora należy przesłać do ECEE (może być skan – na adres mailowy k.blaszczak@wmodn.elblag.pl) do 15.09.2021 r.;
  • szkoły, które otrzymają dofinansowanie transportu będą zobligowane o dostarczenie do ECEE faktury od przewoźnika, list uczniów w oryginale z podpisami oraz sprawozdania ze zdjęciami (wersja elektroniczna).
    O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń (liczba szkół/placówek jest ograniczona).
    Tel. do kontaktu: (55) 625 72 93 lub kom. 508113377.

Serdecznie zapraszam
kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
dr inż. Krzysztof Błaszczak, konsultant ds. chemii i oceniania