Bitwa o czyste powietrze w krajobrazie kulturowym Warmii, Mazur i Powiśla

24 listopada 2023 roku w Elblągu odbyła się konferencja zatytułowana „Bitwa o czyste powietrze w krajobrazie kulturowym Warmii, Mazur i Powiśla”, jako końcowe zadanie w ramach realizacji projektu w Programie Czyste Powietrze, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W programie konferencji wykład na temat: „Krajobraz kulturowy Warmii, Mazur i Powiśla w obliczu transformacji energetycznej przeciwdziałającej emisjom do atmosfery” wygłosił dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM w Olsztynie. Drugą część konferencji zdominowało podsumowanie kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej, adresowanego do nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych (kl. 4-8) i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Tegoroczna edycja konkursu „Podróże w naturze. Leśne reminiscencje — w poszukiwaniu czystego powietrza” miała na celu promocję regionu Warmii, Mazur i Powiśla oraz przedstawienie w interesujący sposób lasu jako wielofunkcyjnego ekosystemu i rezerwuaru czystego powietrza. Konkurs w sposób istotny wpisał się w założenia Programu Czyste Powietrze, sygnalizując że ochrona lasów i ich dobrostan ma istotne znaczenie dla utrzymania jakości życia na Ziemi. Poniżej fotorelacja z prac komisji oraz uroczystości wręczania nagród (fot. Dionizy Bednarczyk)

Na konkurs przedstawiono ponad 400 fotografii indywidualnych autorów. Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane nagrodzone i wyróżnione prace oraz wręczone nagrody i wyróżnienia. W konferencji uczestniczyło łącznie 85 nauczycieli i uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Nagrodzone i wyróżnione w konkursie fotografie będzie można oglądać za pomocą Wakelet — aplikacji Google Play podczas „Nocy Biologów” organizowanej 12 stycznia 2024 r. przez Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie na temat „Tajemnice życia od komórek do biosfery”.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu jako Organizator konkursu fotograficznego składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom konkursu a pozostałym uczestnikom, ich opiekunom i rodzicom dziękuje za udział w projekcie.

Janina Meller — konsultant ds. biologii W-MODN w Elblągu, autorka konkursu fotograficznego i organizatorka konferencji