Edukacja w codzienności  – uczniowie z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w szkole/placówce ogólnodostępnej

Indywidualne potrzeby dzieci i uczniów po raz kolejny były tematem przewodnim spotkania dla dyrektorów szkół i placówek, chętnych nauczycieli oraz specjalistów, zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Nauczycieli w Elblągu oraz Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

23 listopada 2023 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się blisko czterogodzinna konferencja dotycząca zagadnień związanych z dzieckiem bądź uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera.

Wykład wprowadzający zatytułowany Ujawnianie diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera w kontekście sytuacji szkolnej i procesu samopoznania dziecka wygłosiła dr Irena Sorokosz, prof. uczelni. Uczelnię reprezentowała także dr Małgorzata Moszyńska, która zaprezentowała wykład pt.: Autystyczne Spektrum Zaburzeń w narracji medialnej versus procedury diagnostyczne. Cennym wkładem były wystąpienia specjalistów – praktyków, tj. pani Urszuli Łopaciuk, pani Marty Szczepańskiej oraz pani Marty Grędzińskiej z cyklu „z praktycznej strony…”, gdzie omówione zostały problemy diagnozowania i pracy z dzieckiem lub uczniem autystycznym. Zarówno strona merytoryczna jak i organizacyjna konferencji spotkały się z wysoką oceną uczestników.