Zdalna edukacja wczesnoszkolna – propozycje i podpowiedzi

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Obecna sytuacja nakłada na nauczycieli wczesnej edukacji obowiązki inne niż dotychczas. To trudny czas, wymagający dużego zrozumienia dla własnych ograniczeń oraz dla ograniczeń rodziców.

Nauczyciele wczesnej edukacji mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość oraz obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Całość artykułu dostępna do pobrania.