Język polski w szkole średniej w on-line

Z uwagi na obecną sytuację i konieczność pracy zdalnej z uczniami proponuję rozwiązanie dla klasy I szkoły ponadpodstawowej realizowanej z wykorzystaniem podręcznika i materiałów WSIP. 

Wykorzystuję do pracy dziennik elektroniczny Librus, konto utworzone przeze mnie na Dysku Google oraz utworzoną dla klasy grupę Messenger. 

Anna Szczawińska, doradca metodyczny ds. j. polskiego w szkołach ponadpodstawowych